Ceník služeb / Preisliste der Dienstleistungen
Překlady / Übersetzungen
Tlumočení / Dolmetschen

ověřený překlad / beglaubigte Übersetzung

350 – 450,- / NS

překlad / Übersetzung CZ - DE / DE - CZ

250 – 350,- / NS

jazyková korektura / Korrekturlesen

100 – 200,- / NS

Please reload

konsekutivní / Konsekutivdolmetschen

300 – 500,- / hod. / Std.

soudní / Gerichtsdolmetschen

400 – 600,- / hod. / Std.

Please reload

Bemerkungen
Poznámky

Ceny jsou uvedeny v korunách českých (Kč). Nejsem plátcem DPH.

 

Uvedené ceny jsou pouze orientační, vždy záleží na míře odbornosti, grafické náročnosti úpravy textu překladu, rozsahu textu či délce tlumočení, požadavku na spěšnost překladu apod.

 

Ceny překladů jsou uvedeny za tzv. normostranu (NS) textu v cílovém jazyce, která má rozsah 1800 znaků včetně mezer. Každá započatá NS se zaokrouhluje na polovinu NS. V ceně nejsou zahrnuty náklady na poštovné, dopravu apod.

 

V případě větších objednávek / většího množství objednávek poskytuji množstevní slevu.

 

Při objednávce nebo žádosti o kalkulaci překladu je se zákazníkem vždy individuálně dojednána dodací lhůta. Standardní termín vyhotovení

=5 NS/den. Den zadání a den odevzdání se nepočítají do lhůty pro vypracování překladu. Za expresní termín vyhotovení je účtován příplatek dle domluvy.

Die Preise sind in tschechischen Kronen (Kč / CZK) angegeben. Ich bin kein Mehrwertsteuerzahler.

 

Die genannten Preise sind nur ungefähr, sie hängen jeweils vom Schwierigkeitsgrad, der grafischen Aufwendigkeit der Übersetzung, dem Textumfang oder der Dauer des Dolmetschens und der Dringlichkeit der Übersetzung u. ä. ab.

 

Die Preise für Übersetzungen sind für eine Normseite (NS) des Textes in der Zielsprache angegeben, die 1800 Zeichen inkl. Leerzeichen enthält. Die resultierende Normseitenanzahl wird auf 0,5 NS aufgerundet. Im Preis sind Postgebühren, Reisekosten u. ä. nicht miteinberechnet.

 

Bei größeren Aufträgen / größerer Anzahl von Aufträgen werden Mengenrabatte gewährt.

 

Bei Bestellungen oder Preiskalkulation wird mit dem Kunden jeweils eine individuelle Lieferfrist vereinbart. Übliche Terminberechnung=5 NS/Tag. Der Tag der Auftragsvergabe und der Tag der Ablieferung der fertigen Übersetzung werden in die Frist nicht miteinberechnet. Für Express-Übersetzungen wird ein Zuschlag je nach Vereinbarung berechnet.