Soudní tlumočník pro jazyk německý - Gerichtsdolmetscher für tschechische Sprache
O mně / Über mich

Překladům a tlumočení se aktivně věnuji již téměř 15 let. Začala jsem se jim věnovat v době, kdy jsem studovala obor Filologie na Filozofické fakultě Západočeské univerzity z Plzni, poté při svém studiu v Německu (magisterské studium Ost-West-Studien na Univerzitě Řezno) a pokračovala v nich i po svém návratu do Čech, kde jsem absolvovala studium profesního programu MBA (VŠEM Praha). Věnuji se jak odborným, technickým, tak i literárním překladům. Vždy kladu důraz na vysokou kvalitu služeb a individuální potřeby a požadavky zákazníka.

 

Jako soudem jmenovaný tlumočník pro jazyk německý realizuji i tzv. soudní překlady a tlumočení, tedy ověřené překlady a tlumočení pro oficiální účely (tzv. s kulatým razítkem). Soudním tlumočníkem pro jazyk německý jsem byla jmenována rozhodnutím Krajského soudu  

v Plzni, č.j. Spr. 1420/2014.

Ich beschäftige mich mit Übersetzungen und Dolmetschen seit bereits nahezu 15 Jahren. Ich habe damit in der Zeit angefangen, als ich Philologie an der Philosophischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen studierte, später bei meinem Studium in Deutschland (Masterstudiengang Ost-West-Studien an der Universität Regensburg) und setzte auch nach meiner Rückkehr nach Tschechien fort, wo ich das postgraduale MBA-Studium absolvierte (VŠEM Prag). Ich beschäftige mich sowohl mit fachlichen, technischen, als auch mit literarischen Übersetzungen. Ich lege großen Wert auf hohe Qualität der Leistungen und individuelle Bedürfnisse und Wünsche der Kunden. 

 

Als durch das Gericht ernannter Gerichtsdolmetscher für die deutsche und tschechische Sprache führe ich auch sog. Gerichtsübersetzungen und Gerichtsdolmetschen durch, d.h. beglaubigte Übersetzungen und Dolmetschen für offizielle Zwecke (sog. Übersetzungen mit rundem Stempel). Zum Gerichtsdolmetscher für die deutsche und tschechische Sprache wurde ich durch den Beschluss des Bezirksgerichtes in Pilsen (Krajský soud v Plzni), Nr. Spr 1420/2014 ernannt.

Centrum Bavaria Bohemia, Schönsee 
Reference / Referenzen
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Západočeská univerzita v Plzni /
Westböhmische Universität Pilsen
KS-Europe s.r.o.
PILSEN STEEL s.r.o.